KONAGRİ TARIM

Garanti Edilen İçerik[%W/W]  

Toplam Organik Madde: 25 

Toplam Azot (N): 5  

Organik Azot (N): 1 

Üre Azotu (N): 4 

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): 7 pH:5-7 

ORGANICS bitkisel kaynaklı protein, amino asit ve yüksek oranda organik madde içeren, aynı zamanda azot ve potas içeren kaliteli bir organominarel gübredir.   

ORGANICS toprağın organik madde miktarını arttırdığı gibi, toprakta bağlı halde bulunan bitki besin elementlerini şelatlayarak, bitkinin alabileceği forma dönüştürür. Böylece toprakta atıl halde bulunan bitki besin maddelerini yararlı hale getirir. 

-Toprağın pH’ sını düzenler. 

-Yararlı mikroorganizmaların popülasyonunu arttırarak toprağın yapısını düzenler. 

-Meyvelerin kalitesini ve raf ömrünü arttırır.