KONAGRİ TARIM

Garanti Edilen İçerik[%W/W]

Toplam Azot: 10

Nitrat Azotu: 5

Amonyum Azotu: 5

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit:36

- Fosfor bitkiler tarafından alımı zor bir besin elementidir. MULTI-N'nin fosfor kaynağı, bitkiler tarafından hem topraktan hem de yapraktan optimum alımını sağlyacak biçimdedir.

- Bitkiye enerji sağlar. Stres giderme özelliğine sahiptir. Hastalıklara, soğuğa ve sıcağa karşı bitkilerin dayanıklılığını arttırır.

- Bitkinin kök sisteminin gelişmesini teşvik eder, bu sayede bitkide yoğun kılcal kök gelişimi oluşur.

- Yapısındaki azottan dolayı bitki koyu yeşil renk alır. 

- Çiçeklenmeyi arttırır, çiçek dökülmesini önler.

- Bitkilerin tohum bağlamasını ve sağlıklı tohum elde edilmesini sağlar.

- Hububatta kardeşlenmeyi teşvik eder.

- Hububatta sapların mukavemetini arttırarak yatmayı engeller.

- Ürünün raf ömrü uzar, meyve kalitesi artar.