KONAGRİ TARIM

Garanti Edilen İçerik[%W/W]

Toplam Azot: 5

Nitrat Azotu: 5

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit:25

Suda Çözünür Çinko: 5

Toprak pH'sını düşürerek besin maddelerinin alımını kolaylaştırır.

KULLANIM ŞEKLİ

AĞAÇLARDA

Yapraktan 1.000 Lt. suya 0,5 - 1 Kg.

Damlamadan 1.000 Lt. suya 2 Kg.

SEBZELERDE 

Yapraktan 1.000 Lt. suya 0,5 - 1 Kg.

Damlamadan dönümüne 1 - 2 Kg.

HUBUBAT VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Yapraktan 15- 200 cc/ dekar