KONAGRİ TARIM

Garanti Edilen İçerik[%W/W]

Toplam Azot: 5

Nitrat Azotu: 5

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit:25

Suda Çözünür Çinko:5

Toprak pH'sını düşürerek besin maddelerinin alımını kolaylaştırır.